Pressrum för First Camp Group

Här nedan listas regulatoriska och icke-regulatoriska pressmeddelanden för First Camp Group AB. Vill du läsa fler nyheter för First Camp, klicka här.

01 November 2022, kl 08:00

Bästa kvartalet någonsin för First Camp Group

Bästa kvartalet någonsin för First Camp Group First Camp, Skandinaviens största campingkedja, mer än dubblade omsättningen i årets tredje kvartal jämfört med föregående år och nådde 610,3 MSEK, upp från 291,6 MSEK. Även pro forma Justerad EBITDA nådde nya rekordnivåer under kvartalet med 306,8 MSEK. Den organiska tillväxten under kvartalet var 12%.

Vi är glada och stolta över detta starka resultat under årets viktigaste kvartal. Våra fortsatta satsningar på en förbättrad gästupplevelse och kommersiell utveckling ger goda effekter. Samtidigt fortsätter vi att växa genom förvärv. Därtill har vi under året ökat både gäst- och medarbetarnöjdheten, vilket ger solida förutsättningar för fortsatt snabb tillväxt och starka resultat”, säger First Camps VD Johan Söör.

Tredje kvartalet 2022 (samma kvartal f.g. år inom parentes)

 • Total intäkt om 610,3 MSEK (291,6)
 • Pro forma intäkter ökade med 12% jämfört med tredje kvartalet 2021 (exklusive statliga covid-19 stöd)
 • Pro forma Justerad EBITDA uppgick till 306,8 MSEK (297,5)
 • EBIT uppgick till 285,8 MSEK (149,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten om 66,8 MSEK (52,2)

Första tre kvartalen 2022 (samma period f.g. år inom parentes)

 • Total intäkt om 911,8 MSEK (419,4)
 • Pro forma intäkter ökade med 20% jämfört med de tre första kvartalen kvartalen 2021 (exklusive statliga covid-19 stöd)
 • Pro forma Justerad EBITDA uppgick till 292,7 MSEK (267,6)
 • EBIT uppgick till 181,1 MSEK (103,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten om 220,5 MSEK (107,4)
 • Etablering på den norska marknaden genom förvärv av två destinationer med en bedömd årlig omsättning under 2021 om 40 MSEK
 • Förvärv av två nya destinationer i Danmark med en bedömd årlig omsättning under 2021 om 25 MSEK

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 • Omsättning i juli, årets viktigaste månad var rekordstark. Gruppens totala pro forma-omsättning i juli nådde 381,4 MSEK, en ökning med 17 procent mot samma månad 2021 och med 18 procent mot 2019
 • First Camp Group AB:s indirekta huvudägare Norvestor VII L.P., avyttrade under augusti sitt indirekta innehav i First Camp till Norvestor SPV II SCSp. Norvestor SPV II SCSp är en fortsättningsfond som förvaltas och rådges av Norvestor. Försäljningen utgör därmed inte en ägarförändring (change of control) enligt villkoren för bolagets utestående obligationslån
 • Tom Sibirzeff har i augusti valt att lämna styrelsen i First Camp Group, men fortsätter som indirekt ägare i bolaget
 • Även i augusti slog First Camp nytt rekord. Gruppens totala omsättning blev 170 MSEK, en ökning pro forma (exklusive förvärvseffekter) med 7 procent mot augusti 2021 och med 27 procent mot 2019
 • Thomas Buch Tøstesen tillträde i augusti som VD för Jesperhus Feriepark. Thomas, som har gedigen erfarenhet från den danska besöksnäringen, kommer senast från en tjänst som Hotel Director för Legoland Billund Resort, och har tidigare varit Operations Manager för FDM Camping

Väsentliga händelser under de två första kvartalen

 • Under februari har First Camp slutfört inkråmsförvärvet av Råbjerg Mile Camping samt rörelseförvärvet av Klim Strand Camping i Danmark
 • Under februari slutförde First Camp rörelseförvärvet av koncernens första camping i Norge, Norsjø Ferieland
 • Under februari 2022 har både hemmamarknaderna Sverige och Danmark samt viktiga utländska marknader som Norge kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner
 • Under mars slutförde First Camp rörelseförvärvet av Gol Campingsenter i Norge
 • Rysslands invasion av Ukraina bedöms ha mycket begränsad direkt påverkan på First Camp då bolaget inte har några direkta leverantörer i länderna och bolagets leverantörer, så vitt bolaget känner till, inte har kritiska underleverantörer i länderna. Gäster från de berörda länderna utgör inte någon materiell kundgrupp
 • All time high för pro forma logiomsättning under storhelgerna - påskhelgen ökade med 28% jämfört med påsken 2021 och midsommarhelgen ökade med 17% jämfört med 2021, drivet av att utländska gäster återkommer och att vi åter kunde arrangera midsommarfirande och aktiviteter på våra campingar
 • Bonusklubben First Camp Club uppgraderades med fler förmåner för medlemmar och en ny medlemskategori, Gold, för de allra mest lojala gästerna
 • Lansering av onlinelösning för beställning i First Camp Bistro

Denna information är sådan som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022 kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75

Johan Söör
CEO 
johan.soor@firstcamp.se

Filer
First Camp Group Delårsrapport 2022-Q3

Bilder

Symbol First Camp


Fler pressmeddelanden

15 November 2023, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp levererar stabilt resultat trots utmanande externa faktorer

First Camp Group AB presenterar idag sitt resultat för årets tredje kvartal. Det operativa resultatet, mätt som proforma justerad EBITDA, är 367,9 MSEK och i linje med föregående år. Inklusive förvärvseffekter ökar rörelseresultatet (EBIT) med 39,7 MSEK till 325,5 MSEK.


13 November 2023, kl 11:11 | Icke regulatoriska

Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för tredje kvartalet 2023

First Camp Group AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023 offentliggörs onsdagen den 15 november 2023 omkring klockan 08:00.


02 November 2023, kl 10:38 | Icke regulatoriska

First Camp förenklar koncernstrukturen och får obligationsinnehavarnas tillåtelse att återbetala ett pantsatt koncerninternt lån

First Camp Group AB (publ) (“Emittenten”) har emitterat hållbarhetslänkade seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och löptid till 2026 med ISIN SE0019173725 (“Obligationerna”). Emittenten informerar härmed, i enlighet med obligationsvillkoren, att Emittenten erhållit tillåtelse från obligationsinnehavarna att ett pantsatt koncerninternt lån återbetalas i syfte att förenkla ägarstrukturen i Emittentens koncern.


24 October 2023, kl 14:26 | Regulatoriska

First Camp tar in kapital för att satsa på nya investeringar

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ser fortsatt goda investeringsmöjligheter och satsar på ett stort antal investeringsprojekt under 2024.


24 August 2023, kl 09:30 | Icke regulatoriska

Uppdatering gällande påverkan av regnovädret “Hans”

First Camp, Skandinaviens största campingkedja med 70 destinationer, har som en följd av regnovädret ”Hans” fått materiella fysiska skador på en camping. Ett fåtal andra campingar har tillfälligt fått reducera boendekapaciteten.


15 August 2023, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp Group delårsrapport Q2 2023

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ökar under andra kvartalet 2023 omsättningen med 18 procent jämfört med motsvarande period 2022. Intäkter justerat för effekter från förvärv (pro forma), ökar med fyra procent jämfört med motsvarande period 2022.


14 August 2023, kl 16:00 | Icke regulatoriska

Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för andra kvartalet 2023

First Camp Group AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023 offentliggörs tisdagen den 15 augusti 2023 omkring klockan 08:00.


26 June 2023, kl 13:00 | Regulatoriska

Beslut fattade vid First Camp Groups årsstämma 2023

Årsstämma i First Camp Group AB hölls idag den 26 juni 2023. Årsstämman fattade, bland annat, följande beslut.


12 June 2023, kl 10:00 | Icke regulatoriska

Tungviktare från flygbranschen blir ny VD för Leksand Resort

Martin Erkenborn, idag Chief Commercial Officer på flygbolaget BRA, har utsetts till ny VD för Leksand Resort, ett dotterbolag inom First Camp-koncernen. Leksand Resorts nuvarande VD Rony Forsberg går i pension efter sommaren.  


22 May 2023, kl 15:46 | Icke regulatoriska

First Camp förvärvar camping i Göteborg

First Camp förvärvar Göteborgs Camping, en stor och naturnära åretruntdestination på Hisingen i Göteborg, strax intill en av Göteborgs mest populära badplatser. Detta blir First Camps första camping i Göteborg.


15 May 2023, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp Group delårsrapport Q1 2023

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ökar under första kvartalet 2023 omsättningen med åtta procent jämfört med motsvarande period 2022, justerat för effekter från förvärv (pro forma).


12 May 2023, kl 11:39 | Icke regulatoriska

Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för första kvartalet 2023

First Camp Group AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023 offentliggörs måndagen den 15 maj 2023 omkring klockan 08:00.


09 May 2023, kl 08:00 | Icke regulatoriska

First Camp förvärvar sin 15:e destination i Danmark

First Camp fortsätter sin rekordsnabba tillväxt i den danska marknaden. Nu förvärvas Tempelkrogen Familiecamping på Själland.


28 April 2023, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022

Idag publicerar First Camp årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022.


27 April 2023, kl 08:00 | Icke regulatoriska

First Camp fortsätter växa i Norge – förvärvar Telemark Kanalcamping

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, gick in i den norska marknaden 2022. Nu fortsätter kedjan sin expansion och förvärvar sin fjärde destination i Norge, Telemark Kanalcamping.


06 March 2023, kl 09:00 | Icke regulatoriska

Inflationsvänlig semester trendar – svenskarna väljer camping i sommar

Från den rymliga campingstugan med havsutsikt, till det lilla tältet i en träddunge. Svenskarna campar som aldrig förr, och den inflationsvänliga semesterformen ser nu ut att gå mot ett nytt rekordår. Ett boende som lockar är den klassiska stugan. Efterfrågan på campingstugor är 17 % högre i år jämfört med förra året. Dessutom verkar allt fler gäster utanför Skandinavien boka sin sommar på svenska campingar. Skandinaviens största campingkoncern, First Camp, listar här fem tips till den semestersugne som vill campa inflationsvänligt i sommar. Allt från att hyra tält – till att maxa allemansrätten.


20 February 2023, kl 13:00 | Icke regulatoriska

First Camp gör storaffär i den danska campingbranschen

Danmarks två ledande campingkedjor blir en. First Camp fortsätter sin tillväxtresa och förvärvar den danska campingkedjan CampOne. Genom affären övertas fyra destinationer med en samlad årlig omsättning på knappt 50 miljoner SEK.


15 February 2023, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp Groups bästa år någonsin

First Camp Group redovisar idag ett rekordresultat för 2022. Total rapporterad omsättning mer än fördubblades under året, från 473 till 1 004 MSEK, och rapporterad EBITDA ökade från 115 till 201 MSEK. Även den organiska tillväxten var mycket stark med +18%.


13 February 2023, kl 13:00 | Icke regulatoriska

Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för fjärde kvartalet 2022

First Camp Group AB:s delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 offentliggörs onsdagen den 15 februari 2022 omkring klockan 08:00.


10 February 2023, kl 07:50 | Icke regulatoriska

Ny CHRO i First Camp-koncernen

Mia Melin har utsetts till ny Chief Human Resources Officer, CHRO, i First Camp-koncernen, Skandinaviens största campingkedja. Mia tillträder senast 6 maj 2023 och kommer att vara baserad vid företagets Göteborgskontor.31 January 2023, kl 07:50 | Icke regulatoriska

First Camp rekryterar 1300 nya stjärnor inför sommaren

Sommaren närmar sig med stormsteg och Skandinaviens största campingkedja First Camp med över 60 destinationer är i full gång med sin rekrytering. I sommar ska cirka 1300 lediga tjänster tillsättas i Sverige, Norge och Danmark. Campingkedjan hade en rekordsommar 2022 och är i full gång med att rekrytera nya stjärnor som vill skapa campinglycka och semesterminnen.


26 January 2023, kl 13:30 | Icke regulatoriska

Ledningsgruppsförändringar i First Camp

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, fortsätter satsa och inrättar en ny roll som Chief Technology Officer, CTO. Adam Fall, idag CIO på buss- och tågoperatören Transdev, tillträder den nya rollen senast i juli 2023. Bolagets COO, Ola Enquist, går vidare till nytt uppdrag och till tillförordnad COO har utsetts Benita Jonsson, idag regionchef för region Syd i First Camp.


11 January 2023, kl 09:00 | Icke regulatoriska

Campingkedjan First Camp gör ännu ett förvärv i Sverige

Skandinaviens största campingkedja, First Camp, fortsätter satsa i Sverige och förvärvar nu Sjöstugans Camping i Älmhult vilken blir kedjans 51:e destination i Sverige och 64:e i Norden.


29 November 2022, kl 13:00 | Icke regulatoriska

First Camp skänker över en halv miljon till barns rättigheter och flickors lika villkor

First Camp, Skandinaviens ledande campingkedja, skänker med hjälp av sina gäster över en halv miljon kronor till Plan International Sverige. Varje år samlas panten från First Camps nära 50 svenska destinationer in för att skänkas till välgörande ändamål. I år har rekordbeloppet 596 479 kronor samlats in och går oavkortat till Plan International Sverige för arbetet med barns rättigheter och flickors lika villkor.


23 November 2022, kl 10:00 | Icke regulatoriska

Campingkedjan First Camp gör sitt tredje förvärv i Norge

Skandinaviens största campingkedja, First Camp, fortsätter satsa i Norge och gör nu sitt tredje förvärv. Kedjan har idag 61 destinationer i Sverige, Danmark och Norge och förvärvar nu Bø Camping i Norge vilken blir kedjans andra destination i regionen Telemark.


22 November 2022, kl 12:30 | Icke regulatoriska

Campingkedjan First Camp växer vidare i Danmark

Skandinaviens största campingkedja, First Camp, växer vidare i Danmark och gör nu sitt tionde förvärv i landet. Kedjan har idag 61 destinationer i Sverige, Danmark och Norge och förvärvar nu Århus Camping på Jylland i Danmark.01 November 2022, kl 08:00 | Regulatoriska

Bästa kvartalet någonsin för First Camp Group

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, mer än dubblade omsättningen i årets tredje kvartal jämfört med föregående år och nådde 610,3 MSEK, upp från 291,6 MSEK. Även pro forma Justerad EBITDA nådde nya rekordnivåer under kvartalet med 306,8 MSEK. Den organiska tillväxten under kvartalet var 12%.


28 October 2022, kl 11:00 | Icke regulatoriska

Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för tredje kvartalet 2022

First Camp Group AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2022 offentliggörs tisdagen den 1 november 2022 omkring klockan 08:00.


18 October 2022, kl 13:39 | Icke regulatoriska

Storsatsning på höstlovet hos First Camp

Helgen den 4-6 november bjuder First Camp på Råå Vallar på ett helt nytt höstlovsfirande! Campingkedjans populära barnklubbskaraktär Yessi håller ett fullspäckat program med lek och bus för stora och små gäster. Aktiviteterna på Råå Vallar är kedjans största satsning för barnfamiljer under hösten.


09 September 2022, kl 09:30 | Icke regulatoriska

First Camp fortsätter slå rekord – rekordomsättning även i augusti

First Camp Group, Skandinaviens största campingkedja, har tidigare rapporterat om en rekordstark omsättning i juli. Även i augusti slog campingkedjan nytt rekord. Gruppens totala omsättning blev 170 MSEK, en ökning proforma (exklusive förvärvseffekter) med 7 procent mot augusti 2021 och med 27 procent mot 2019. Den totala omsättningsökningen inklusive förvärvseffekter mot augusti 2021 blev hela 43 procent.


08 September 2022, kl 18:30 | Icke regulatoriska

Inbjudan till digital presentation av First Camps delårsrapport för andra kvartalet och intäktsutvecklingen under juli-augusti

Det kommer att hållas en digital presentation fredagen den 9 september klockan 14:00 där Johan Söör, CEO och Göran Meijer, CFO, presenterar rapporten samt intäktsutvecklingen under juli och augusti, följt av en frågestund.


26 August 2022, kl 12:30 | Icke regulatoriska

Förändring av ägandet i First Camp Group och förändring i styrelsen

First Camp Group AB:s (”First Camp Group” eller ”Bolaget”) indirekta huvudägare Norvestor VII L.P., som förvaltas av Norvestor Investment Management S.a.r.l. (”Norvestor”), har sålt sitt innehav i Bolaget samt vissa andra portföljbolag till Norvestor SPV II SCSp.


09 August 2022, kl 08:00 | Regulatoriska

Rekordomsättning i juli för First Camp

First Camp Group AB, Skandinaviens största campingkedja, rapporterar en rekordstark omsättning i juli, årets viktigaste månad. Gruppens totala proforma-omsättning i juli nådde 381,4 MSEK, en ökning med 17 procent mot samma månad 2021 och med 18 procent mot 2019.


08 August 2022, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp Group delårsrapport Q2 2022

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ökar under andra kvartalet 2022 omsättningen med 35% jämfört med motsvarande period 2021, justerat för effekter från förvärv (pro forma) och statliga covid-19 stöd.


16 June 2022, kl 15:00 | Regulatoriska

Beslut fattade vid First Camp Groups årsstämma 2022

Årsstämma i First Camp Group AB hölls idag den 16 juni 2022. Årsstämman fattade, bland annat, följande beslut.


13 May 2022, kl 09:37 | Icke regulatoriska

Camping går som tåget – rekordkvartal för Skandinaviens största campingkedja

Miljardomsättning, ökade intäkter och en påskhelg som överträffade fjolårets rekordsiffror. När Skandinaviens största campingaktör First Camp summerar årets första kvartal läggs en succéartad vår till handlingarna. Och den uppåtgående trenden håller i sig. Bokningsläget inför högsäsong vittnar om en stundande rekordsommar, när den hållbara hemestertrenden och en längtan efter naturen lockar allt fler ut på vägarna.


13 May 2022, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp Group delårsrapport Q1 2022

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ökar under första kvartalet 2022 omsättningen med 48% jämfört med motsvarande period 2021, justerat för effekter från förvärv (pro forma).


03 May 2022, kl 08:35 | Icke regulatoriska

Ny VD för Jesperhus Feriepark i Danmark

I december 2021 förvärvade First Camp-koncernen den danska semesterdestinationen Jesperhus Feriepark. Nu har en ny VD utsetts där Thomas Buch Tøstesen, med gedigen erfarenhet från den danska besöksnäringen och bland annat Legoland, tillträder den 1 augusti 2022.


28 April 2022, kl 20:00 | Regulatoriska

First Camp publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021

Idag publicerar First Camp årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021. 


31 March 2022, kl 10:20 | Icke regulatoriska

First Camp stärker sin närvaro i Norge

Skandinaviens största campingkedja, First Camp, gör nu sitt andra förvärv i Norge. Kedjan har redan 60 destinationer i Sverige, Danmark och Norge och förvärvar nu GOL Campingsenter i Hallingdal, Norge och blir därmed en koncern med 61 destinationer med en samlad årlig omsättning på cirka 1 miljard SEK.


29 March 2022, kl 12:01 | Icke regulatoriska

Förtydligande gällande United Camping Campsite HoldCo AB:s förvärv av Leksand Resort AB

Som kommunicerats separat förvärvar United Camping Campsite HoldCo AB 100% av aktierna i Leksand Resort AB, en ledande aktör i Dalarnas besöksnäring. Det förvärvande bolaget ligger utanför First Camp Group AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i First Camp Group AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.


29 March 2022, kl 12:00 | Icke regulatoriska

First Camp-koncernen gör storförvärv i Dalarna

First Camp, Skandinaviens största campingkoncern, förvärvar Leksand Resort AB, en ledande koncern i Dalarnas besöksnäring där Leksand Sommarland, cateringverksamhet, stugby och camping på femstjärniga Leksand Strand samt hotell- och konferensverksamheten Moskogen såväl som restaurangverksamheten vid Tegera Arena ingår. Förvärvet blir First Camp-koncernens sjunde destination i Dalarna.10 February 2022, kl 08:00 | Icke regulatoriska

First Camp går in i Norge

Skandinaviens största campingkedja, First Camp, gör nu sitt första förvärv i Norge. Kedjan har redan 58 destinationer i Sverige och Danmark och förvärvar nu Norsjø Ferieland i Telemark i sydvästra Norge.


28 January 2022, kl 14:00 | Icke regulatoriska

First Camp fortsätter sin frammarsch i Danmark

Den skandinaviskt ägda campingkedjan First Camp fortsätter sin frammarsch och investerar ytterligare på den danska marknaden. Nu offentliggörs förvärvet av Klim Strand Camping, som med sitt ytterst natursköna läge är ett naturligt tillskott till First Camp-familjen. Samtidigt investerar First Camp 15 miljoner i kedjans befintliga danska campingplatser.


25 January 2022, kl 09:15 | Icke regulatoriska

1200 tjänster tillsätts när campingkedjan First Camp rekordrekryterar

1200 lediga tjänster ska tillsättas, när svenska First Camp påbörjar sin rekordstora rekrytering inför sommarsäsongen 2022. Den som brinner för att skapa campinglycka och semesterminnen är välkommen att söka – men campingkedjan vill inte ha något CV. Nytt för i år är nämligen att rekryteringsprocessen är CV-lös. ”Nedräkningen till Skandinaviens roligaste sommarjobb har börjat!” säger HR-chef Hanna Bäckhage.


16 December 2021, kl 16:10 | Icke regulatoriska

First Camp har efterfrågat en ändring av villkoren för sin seniora säkerställda obligation som har godkänts av Nordic Trustee som agent

I samband med First Camp Group ABs (“Bolaget”) framgångsrika utökning av sitt seniora säkerställda obligationslån med förfall i juni 2023 har Bolaget efterfrågat en ändring av villkoren med innebörden att om någon inlösen av obligationerna finansieras med nettolikviden från obligationerna som emitterades den 15 december 2021 ska sådan inlösen alltid ske till en premie om 102,500 procent och inte minska i enlighet med villkoren som annars är tillämpliga på frivillig partiell inlösen.


08 December 2021, kl 13:00 | Regulatoriska

First Camp utökar sin seniora säkerställda obligation

First Camp Group AB (”Bolaget”) har framgångsrikt utökat sitt seniora säkerställda obligationslån med förfall i juni 2023 med 325 miljoner SEK. Likviden kommer att användas för att finansiera förvärv.


07 December 2021, kl 10:00 | Icke regulatoriska

First Camp gör stora investeringar i Danmark

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, fortsätter att satsa även på den danska marknaden. Nu offentliggörs förvärvet av Råbjerg Mile camping, strax intill Skagen på Jyllands nordspets. Samtidigt görs storsatsningar på kedjans befintliga sex campingar i Danmark.


06 December 2021, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp utvärderar emission av ytterligare obligationer

First Camp Group AB har gett i uppdrag till Nordea och Pareto Securities att arrangera ett antal möten med obligationsinvesterare med början idag den 6 december 2021 i syfte att utvärdera en så kallad tap issue, en ytterligare utökning av First Camp Group AB:s nuvarande obligationslån som emitterades 2019 och som utökades med 335 miljoner SEK i oktober 2021.


01 December 2021, kl 13:25 | Icke regulatoriska

First Camp förvärvar Jesperhus Feriepark i Danmark

First Camp fortsätter tillväxtresan i Skandinavien och förvärvar Jesperhus Feriepark, en semesterresort och camping på Jylland i Danmark. Jesperhus är en av de mest populära semesterdestinationerna i Danmark för barn.


01 December 2021, kl 13:20 | Regulatoriska

First Camp avtalar om förvärv av Jesperhus Feriepark i Danmark

First Camp fortsätter tillväxtresan i Skandinavien och förvärvar Jesperhus Feriepark, en semesterresort och camping på Jylland i Danmark. Jesperhus är en av de mest populära semesterdestinationerna i Danmark för barn.


24 November 2021, kl 15:57 | Icke regulatoriska

First Camp donerar 250 000 kr till Riksförbundet Attention

I samarbete med Pantamera har pant för totalt 250 026 kr samlats in på First Camps destinationer runt om i landet. Pengarna som doneras går oavkortat till Riksförbundet Attention som sprider kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom. Förbundet arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få stöd i skolan, på jobbet och fritiden.


02 November 2021, kl 16:46 | Icke regulatoriska

First Camp + Svenska Campingpärlor = sant!

Sedan den 1 november är Svenska Campingpärlor en del av First Camp. Skandinaviens alla campare har nu ännu fler valmöjligheter för sin campingsemester. Totalt har nu camparna hela 55 First Camp-destinationer att välja på.


29 October 2021, kl 09:30 | Regulatoriska

Förvärv i First Camp Group AB

Som kommunicerats tidigare under året förvärvade ett systerbolag till First Camp Group AB (”Bolaget”) Frigård camping i Danmark, Boden camping i Sverige och den svenska campingkedjan Svenska Campingpärlor AB. Dessa tillgångar kommer nu att förvärvas av First Camp Group AB.


29 October 2021, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp utökar sin seniora säkerställda obligation

First Camp Group AB (”Bolaget”) har framgångsrikt utökat sitt seniora säkerställda obligationslån med förfall i juni 2023 med 335 miljoner SEK. Likviden kommer att användas för att finansiera förvärv.


27 October 2021, kl 08:15 | Icke regulatoriska

First Camp levererar ett rekordstarkt kvartalsresultat

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, levererar ett resultat i det tredje kvartalet 2021 som är bättre än motsvarande kvartal 2019, det vill säga före pandemin. De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 291,6 MSEK, och Pro forma Justerad EBITDA var 161,4 MSEK, +32,9 MSEK mot samma kvartal 2020 och +28,4 MSEK mot samma kvartal 2019, exklusive förvärvseffekter.


27 October 2021, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp levererar ett rekordstarkt kvartalsresultat

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, levererar ett resultat i det tredje kvartalet 2021 som är bättre än motsvarande kvartal 2019, det vill säga före pandemin. De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 291,6 MSEK, och Pro forma Justerad EBITDA var 161,4 MSEK, +32,9 MSEK mot samma kvartal 2020 och +28,4 MSEK mot samma kvartal 2019, exklusive förvärvseffekter.


27 October 2021, kl 08:00 | Regulatoriska

Information om möten med obligationsinvesterare

First Camp Group AB har gett i uppdrag till Pareto Securities och Nordea att arrangera ett antal möten med obligationsinvesterare med början idag den 27 oktober 2021 gällande en så kallad tap issue, en utökning av First Camp Groups AB:s nuvarande obligationslån som emitterades 2019.


22 October 2021, kl 15:00 | Icke regulatoriska

Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för tredje kvartalet 2021

First Camp Group AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2021 offentliggörs onsdagen den 27 oktober 2021 omkring klockan 08:00.


22 October 2021, kl 15:00 | Icke regulatoriska

Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för tredje kvartalet 2021

First Camp Group AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2021 offentliggörs onsdagen den 27 oktober 2021 omkring klockan 08:00.


15 October 2021, kl 13:55 | Icke regulatoriska

Eivor Andersson gör sin återkomst i First Camp Group AB:s styrelse

En tungviktare i resebranschen gör sin återkomst i First Camps styrelse. Efter ett uppehåll återkommer nu Eivor Andersson i bolagets styrelse.


15 October 2021, kl 13:45 | Regulatoriska

Eivor Andersson gör sin återkomst i First Camp Group AB:s styrelse

En tungviktare i resebranschen gör sin återkomst i First Camps styrelse. Efter ett uppehåll återkommer nu Eivor Andersson i bolagets styrelse.


14 October 2021, kl 21:00 | Regulatoriska

First Camp avyttrar del av fastighet i Varberg

First Camp har den 14 oktober signerat avtal om att avyttra en fastighet i anslutning till en av våra campingar i Varberg.


07 September 2021, kl 11:50 | Icke regulatoriska

Rekordomsättning för First Camp i augusti

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, hade en rekordomsättning i augusti. Den totala omsättningen för hela First Camp ökade med 12 procent jämfört med augusti 2019, före pandemin, och detta blev den bästa augustimånaden någonsin.


07 September 2021, kl 11:50 | Icke regulatoriska

Rekordomsättning för First Camp i augusti

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, hade en rekordomsättning i augusti. Den totala omsättningen för hela First Camp ökade med 12 procent jämfört med augusti 2019, före pandemin, och detta blev den bästa augustimånaden någonsin.


13 August 2021, kl 08:15 | Icke regulatoriska

First Camp Group delårsrapport Q2 2021

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ökar under andra kvartalet 2021 omsättningen med 23% procent jämfört med motsvarande period 2020, exklusive effekter från förvärv (pro forma).


13 August 2021, kl 08:00 | Regulatoriska

First Camp Group delårsrapport Q2 2021

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ökar under andra kvartalet 2021 omsättningen med 23% procent jämfört med motsvarande period 2020, exklusive effekter från förvärv (pro forma).


10 August 2021, kl 18:30 | Regulatoriska

First Camps omsättning i juli +20% mot juli 2020

Campingbranschen går en ljus framtid till mötes, tack vare hemestertrenden som accelererats av Covid-19-pandemin och stark försäljning av husvagnar och husbilar. Under 2020 tog First Camp, Skandinaviens största campingkedja med 40 destinationer i Sverige och 6 i Danmark, marknadsandelar tack vare stora investeringar i produkten och digitalisering.


28 July 2021, kl 16:05 | Icke regulatoriska

Förtydligande gällande United Camping-koncernens avyttring av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ)

Som kommunicerats separat har United Camping-koncernen ingått avtal om avyttring av samtliga koncernens aktier i Grönklittsgruppen AB (publ). Det säljande bolaget ligger utanför First Camp Group AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i First Camp Group AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.


28 July 2021, kl 16:00 | Icke regulatoriska

Ny huvudägare i Grönklittsgruppen AB

Efter försäljningen av Grönklittsgruppens campingverksamhet Svenska Campingpärlor AB till United Camping-koncernen, består numera bolaget enbart av verksamhetsbenet skiing & outdoor, som drivs på anläggningarna Orsa Grönklitt och Tänndalen.


16 July 2021, kl 09:41 | Icke regulatoriska

Uppdatering angående förvärv av Svenska Campingpärlor AB

Grönklittsgruppen AB (publ) har på en extra bolagsstämma den 15 juli godkänt förslaget att avyttra bolagets campingverksamhet, Svenska Campingpärlor AB med tillhörande tillgångar, till United Camping-koncernen där även First Camp Group AB ingår. Det förvärvande bolaget ligger utanför First Camp Group AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i First Camp Group AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.


16 July 2021, kl 09:30 | Icke regulatoriska

Storaffär i campingbranschen: Skandinaviens två största kedjor går samman

Sveriges och Skandinaviens två största campingkedjor – First Camp och Svenska Campingpärlor – går samman. Totalt får den samlade kedjan 55 destinationer i Skandinavien och en omsättning ett normalår på uppemot 700 MSEK.


07 July 2021, kl 08:15 | Icke regulatoriska

Starkt bokningsläge för First Camp

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, har ett bokningsläge för juli-augusti som är 25 procent bättre än motsvarande tidpunkt 2020, och 13 procent över rekordåret 2019.


07 July 2021, kl 08:00 | Regulatoriska

Starkt bokningsläge för First Camp

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, har ett bokningsläge för juli-augusti som är 25 procent bättre än motsvarande tidpunkt 2020, och 13 procent över rekordåret 2019.


28 June 2021, kl 18:05 | Regulatoriska

Beslut fattade vid First Camp Groups årsstämma 2021

Årsstämma i First Camp Group AB hölls idag den 28 juni 2021. Årsstämman fattade, bland annat, följande beslut.


24 June 2021, kl 14:27 | Icke regulatoriska

Uppdatering angående Grönklittsgruppen AB (publ) och Svenska Campingpärlor AB

Grönklittsgruppen AB (publ) har kallat till en extra stämma den 9 juli för att godkänna förslaget att bolagets campingverksamhet, Svenska Campingpärlor AB med tillhörande tillgångar, avyttras till United Camping-koncernen där även First Camp Group AB ingår. Det förvärvande bolaget ligger utanför First Camp Group AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i First Camp Group AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.


17 June 2021, kl 18:30 | Regulatoriska

Ny styrelseledamot i First Camp Group AB

Idag den 17 juni har Ian Poppelman på en extra bolagsstämma valts in i styrelsen i First Camp Group AB. Ian är Investment Manager vid Norvestor Advisory AS, rådgivningsbolaget som representerar First Camp Group AB:s huvudägare Norvestor VII L.P.


18 May 2021, kl 08:00 | Icke regulatoriska

Namnbyte från United Camping AB till First Camp Group AB

För att förtydliga och förenkla kommunikation med investerare, gäster och samarbetspartners, byts nu bolagets namn från United Camping AB till First Camp Group AB. Detta då koncernens primära varumärke är First Camp i samtliga marknader.


18 May 2021, kl 08:00 | Icke regulatoriska

Namnbyte från United Camping AB till First Camp Group AB

För att förtydliga och förenkla kommunikation med investerare, gäster och samarbetspartners, byts nu bolagets namn från United Camping AB till First Camp Group AB. Detta då koncernens primära varumärke är First Camp i samtliga marknader.


14 May 2021, kl 14:16 | Icke regulatoriska

Förtydligande gällande United Camping Bidco AB:s ytterligare förvärv av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ)

Som kommunicerats separat har United Camping BidCo AB ingått ytterligare avtal om förvärv av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ). Det förvärvande bolaget ligger utanför United Camping AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i United Camping AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.


14 May 2021, kl 14:15 | Icke regulatoriska

United Camping-koncernen nu med drygt 72 procent av ägandet i Grönklittsgruppen AB (publ)

Den 10 mars offentliggjordes att United Camping-koncernen, Skandinaviens största campingkedja, ingått avtal om förvärv av 39,7 procent av aktierna i Grönklittsgruppen AB (publ). Koncernen har sedan dess i flera steg ingått avtal om köp av ytterligare aktier, och har nu uppnått drygt 72 procent av ägandet i bolaget.


11 May 2021, kl 13:00 | Icke regulatoriska

Rekordsiffror för camping och First Camp

Intresset för camping i Sverige ökar stort. Efter ett hack i kurvan under Covid-19-året 2020 är bokningsläget inför sommaren mycket starkt hos First Camp. Och husvagnsförsäljningen hittills i år uppvisar rekordsiffror.


11 May 2021, kl 13:00 | Icke regulatoriska

Rekordsiffror för camping och First Camp

Intresset för camping i Sverige ökar stort. Efter ett hack i kurvan under Covid-19-året 2020 är bokningsläget inför sommaren mycket starkt hos First Camp. Och husvagnsförsäljningen hittills i år uppvisar rekordsiffror.


07 May 2021, kl 15:27 | Regulatoriska

United Camping delårsrapport Q1 2021 – utökad press release

First Camp, Skandinaviens största campingkedja med moderbolaget United Camping AB, ökar under första kvartalet 2021 omsättningen med 24% procent jämfört med motsvarande period 2020, exklusive effekter från förvärv (pro forma).


07 May 2021, kl 08:15 | Icke regulatoriska

United Camping delårsrapport Q1 2021

First Camp, Skandinaviens största campingkedja med moderbolaget United Camping AB, ökar under första kvartalet 2021 omsättningen med 24% procent jämfört med motsvarande period 2020, exklusive effekter från förvärv (pro forma).


07 May 2021, kl 08:00 | Regulatoriska

United Camping delårsrapport Q1 2021

First Camp, Skandinaviens största campingkedja med moderbolaget United Camping AB, ökar under första kvartalet 2021 omsättningen med 24% procent jämfört med motsvarande period 2020, exklusive effekter från förvärv (pro forma).


29 April 2021, kl 09:00 | Icke regulatoriska

First Camp/United Camping publicerar årsredovisning för 2020

Årsredovisning och årsberättelse för United Camping AB, med varumärket First Camp, för 2020 har publicerats 28 april. I årsberättelsen ingår en beskrivning av campingmarknaden, en sammanfattning av First Camps hållbarhetsarbete och VD:s sammanfattning av året.


28 April 2021, kl 20:00 | Regulatoriska

First Camp/United Camping publicerar årsredovisning för 2020

Årsredovisning och årsberättelse för United Camping AB, med varumärket First Camp, för 2020 har publicerats idag, 28 april. I årsberättelsen ingår en beskrivning av campingmarknaden, en sammanfattning av First Camps hållbarhetsarbete och VD:s sammanfattning av året.


07 April 2021, kl 10:45 | Icke regulatoriska

Nya campingrekord under påsken

Att intresset för camping ökar mer och mer bekräftades under den gångna påskhelgen, campingårets första storhelg. För First Camps svenska destinationer ökade logiomsättningen organiskt med hela 15-20 procent jämfört med påsken 2019, det vill säga före Covid-19-pandemin, vilket innebär ett nytt rekord. Camping är en pandemisäker boendeform, bland annat tack vare eget boende och att gästen tar sig till destinationen i eget fordon. Fler och fler upptäcker tjusningen med camping.


07 April 2021, kl 10:45 | Icke regulatoriska

Nya campingrekord under påsken

Att intresset för camping ökar mer och mer bekräftades under den gångna påskhelgen, campingårets första storhelg. För First Camps svenska destinationer ökade logiomsättningen organiskt med hela 15-20 procent jämfört med påsken 2019, det vill säga före Covid-19-pandemin, vilket innebär ett nytt rekord. Camping är en pandemisäker boendeform, bland annat tack vare eget boende och att gästen tar sig till destinationen i eget fordon. Fler och fler upptäcker tjusningen med camping.


26 March 2021, kl 09:30 | Icke regulatoriska

Förtydligande gällande United Camping Bidco AB:s förvärv av ytterligare aktier i Grönklittsgruppen AB (publ)

Som kommunicerats separat har United Camping Bidco AB ingått ytterligare avtal om förvärv av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ). Det förvärvande bolaget ligger utanför United Camping AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i United Camping AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.


26 March 2021, kl 09:30 | Icke regulatoriska

United Camping-koncernen når över 50 procents ägande i Grönklittsgruppen AB (publ)

Den 10 mars offentliggjordes att United Camping-koncernen, Skandinaviens största campingkedja, ingått avtal om förvärv av 39,7 procent av aktierna i Grönklittsgruppen AB (publ). Koncernen har sedan dess ingått ytterligare avtal om köp av aktier och når med det över 50 procent av ägandet i bolaget.


16 March 2021, kl 08:05 | Icke regulatoriska

First Camp förvärvar Boden Camping & Bad

First Camp fortsätter hålla ett högt förvärvstempo och offentliggör nu att bolaget förvärvat Boden Camping & Bad i Norrbotten. Detta blir kedjans 46:e destination i Skandinavien.


Registrera dig för att ta del av nyheter

Välj språk
Kategori
Laddar